Onderwijs op de Wegwijzer

Op de Wegwijzer gaan op dit moment ongeveer 105 leerlingen naar school. We werken met 5 (combinatie)groepen: groep 1, groep 2, groep 3-4, groep 5-6 en een groep 7-8.  Daarnaast biedt ons kindcentrum kinderopvang aan, zowel KDV, BSO, VSO als peuteropvang. Ons kindcentrum is een Positive Behavior Support (PBS)-kindcentrum. PBS is een methodiek met als doel een veilig en positief klimaat te (blijven) creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken is PBS gericht op het versterken van positief gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Mede om PBS kiezen ouders voor ons kindcentrum.

Ons motto is: “Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Door op een veilige, verantwoordelijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan, leren wij de kinderen hoe ze zich op een positieve manier staande kunnen houden in de maatschappij. Door het werken aan presentatievaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en ict-vaardigheden bereiden we de kinderen goed voor op de toekomst: we sturen ze wijs op weg!

5 Wegwijzers geven duidelijk weer welke aspecten wij belangrijk vinden in ons onderwijs. Voor een uitleg van deze 5 aspecten klikt u op de volgende link: De 5 wegwijzers

Rondom het gebouw is veel ruimte om heerlijk te kunnen spelen. De medewerkers zijn enthousiast, gedreven en enorm gemotiveerd.

Ons onderwijsaanbod

Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. We bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod en besteden veel tijd aan het aanleren van de basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen). Het leerstofaanbod biedt mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en samenwerkend leren. De andere vakken verwerken we in projecten waarover we meerdere weken werken.

In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-02. In dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs op de school.