Over de Wegwijzer

We vinden het fijn dat u de website van Kindcentrum "De Wegwijzer" in Tweede Exloërmond bezoekt. In dit gedeelte van de website willen wij u graag informeren over wie wij zijn, waar wij voor staan, bij welke stichting wij horen, hoe ons goede contact met de ouders is vormgegeven en waar u terecht kunt bij eventuele klachten. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. De mogelijkheden tot contact staan onder elke pagina vermeld.

ONS KINDcentrum

Naast 5 leslokalen beschikken wij over een ruimte voor de kinderopvang met daarbij een slaapkamer, een flexlokaal (waar de peuteropvang en de BSO gebruik van maakt) en een speellokaal voor de kleutergroepen. Wij bieden kinderopvang aan, zowel KDV als BSO en peuteropvang. Ook is de “bibliotheek op school” gevestigd in het schoolgebouw en op de maandag is de logopediste aanwezig. Rondom het gebouw is veel ruimte om heerlijk te kunnen spelen. 

Onze kernwaarden zijn:

Respect

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

Positief

Toekomstgericht

PBS

De Wegwijzer is een PBS-school. PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS is een methodiek met als doel een veilig en positief schoolklimaat te (blijven) creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken is PBS gericht op het versterken van positief gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. De goede samenwerking tussen alle betrokkenen van de school is de kracht van het project. Kinderen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, tussenschoolse opvang en andere betrokkenen bij school werken hier samen aan.

Onze kinderen

Wij zijn een open christelijke school. Elk kind, ongeacht van welke afkomst, is bij ons welkom. We verwachten dat ouders die een bewuste keuze maken voor De Wegwijzer respect hebben voor onze levensbeschouwelijke identiteit.

Onze kinderen zijn voornamelijk afkomstig uit het eigen dorp. Ouders kiezen onze school vanwege PBS, het positieve pedagogische klimaat en de kleinschaligheid. Momenteel gaan er ongeveer 105 kinderen bij ons naar school verdeeld over vijf groepen.

Hier zijn we sterk in

Wij zijn een christelijke school met sterke normen en waarden

Een fijne, positieve sfeer

Wij gaan respectvol om met elkaar en onze omgeving

Wij zijn de enige basisschool in de omgeving die werkt met PBS

Wij hebben veel ruimte rond de school

Wij bieden kinderopvang, peuteropvang en BSO aan

Identiteit

Wij zijn een open christelijke school. De Bijbel is het uitgangspunt voor ons christelijk onderwijs. Normen en waarden worden ontleend aan de Bijbel, waarbij respect en verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om je heen, heel belangrijk zijn. Deze uitgangspunten vormen ook de basis voor de manier waarop wij met elkaar willen omgaan, de keuzes die wij maken voor ons onderwijs en de zorg die wij voor elkaar hebben.

In de dagopening staat een verhaal uit de Bijbel centraal en helpen we de thema’s te vertalen naar de huidige tijd en samenleving. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Kind op Maandag’. Ook wordt aan de christelijke feesten aandacht geschonken en wordt er een Kerst- en Paasviering gehouden.