OuderCommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van de verschillende groepen van de opvang. Deze ouders komen een aantal keren per jaar bij elkaar en denken mee over praktische en beleidsmatige zaken die de opvang aangaan.  De oudercommissie vergadert samen met de medezeggenschapsraad, als klankbordgroep, voorafgaand aan eventuele beslissingen die door de medezeggenschapsraad alleen genomen kunnen worden.

Wilt u contact opnemen met de OC dan kan dat persoonlijk of via dit mailadres: oc.dewegwijzer@ckcdrenthe.nl