Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders, aangevuld met een leerkracht. De activiteitencommissie beheert de gelden die binnenkomen zoals vrijwillige bijdragen van ouders en de financiële bijdragen voor schoolreisjes en kamp. De activiteitencommissie ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals kerst, Sinterklaas, koningsspelen etc.